Barnsupporter 2022 6 oktober, 2022

Drivmedelstillägg (DMT) 16 mars, 2022

På grund av kraftig stigande bränslepriser och därmed ökande kostnader så behöver vi införa ett drivmedelstillägg (DMT) inom vår distribution och upphämtningstrafik.
DMT kommer regleras veckovis och aktuellt DMT kommer presenteras på vår hemsida, www.glaaircargo.se, vi kommer börja med DMT från och med den 21 mars 2022.

Med anledning av Corona viruset- covid-19 17 mars, 2020

När en smittsam sjukdom på kort tid drabbar många människor i ett land uppstår en epidemi. Om många smittas på samma gång kan det påverka hela samhället. Sprids smittan mellan flera länder kallas den pandemi. Pandemier brukar dyka upp några få gånger per århundrade.

Vi har alla ett gemensamt ansvar för beredskapen för att förhindra smitta, men du har också ett personligt ansvar. Du som anställd ska göra vad du kan för att skydda dig och dina närmaste samt övriga medmänniskor mot smitta.

Covid-19 ger symtom såsom problem med luftvägarna, hosta och feber och påminner om influensa.

Vilka åtgärder görs från GLA:s sida:

 • GLA följer Folkhälsomyndigheten rekommendationer som i dagsläget är;

Stanna hemma om du känner dig sjuk med snuva, hosta eller feber, även vid lindriga symptom.

Besök i sjukvården eller på äldreboenden som kan undvikas ska undvikas. Det är en skarp rekommendation och det gäller även dig som är frisk. Besök inte äldre släktingar i onödan, men ring gärna och fråga hur de mår.

Tvätta händerna med tvål och varmt vatten ofta.

Då många länder inför olika typer av restriktioner avråder Utrikesdepartementet från icke-nödvändiga resor till alla länder.

Allmänna sammankomster med över 50 personer är förbjudna

 • GLA förhåller sig till de res-råd och andra råd som Folkhälsomyndigheten och andra myndigheter fortlöpande kommer med.
 • GLA:s ledning följer dagligen upp det rådande läget och håller sig kontinuerligt uppdaterade för att på bästa sätt kunna skydda företagets personal och kunder.
 • GLA gör kontinuerliga riskbedömningar i det rådande läget, och kommer att fortlöpande anpassa åtgärder och riktlinjer baserat på den information vi får från våra myndigheter.
 • GLA utökar hygienrutiner i verksamheten – vad som gäller för respektive avdelning kommer ansvariga chefer att informera ytterligare om.

Vilka åtgärder behöver göras från personalens sida:

 • Stanna hemma om du är sjuk, eller visar symtom på smitta!
 • Tvätta händerna regelbundet och noggrant med tvål och vatten.
 • Tvätta alltid händerna före måltid samt när du befunnit dig i offentliga miljöer.
 • Hosta och nys i armvecket.
 • Undvik att röra dina ögon, din näsa och din mun när du befinner dig i offentliga miljöer.

Vid sjukfrånvaro:

Anmäl alltid sjukfrånvaro direkt. Är det sjukfrånvaro relaterad till Convid-19 meddela detta också. Det påverkar GLAs riskbedömning för verksamheten. Regeringen har beslutat ersätta individen för karensavdrag vilket innebär att GLA gör avdrag som vanligt och individen kommer att få söka ersättningen från Försäkringskassan.

 Mer information och råd kan du hitta här:

Folkhälsomyndigheten – (http://www.folkhalsomyndigheten.se)
Krisinformation – (http://www.krisinformation.se)
Myndigheten för Säkerhet- och beredskap – (http://www.msb.se)
Utrikesdepartementet – (http://www.ud.se)
1177 – (http://www.1177.se)

Vår nya Tjänst – DIREKT HÄMTNING 3 mars, 2015

Bäste kund

För att förenkla för er introducerar vi vår nya tjänst – DIREKT HÄMTNING.

Tjänsten är avsedd för större exportsändningar där du med en kontakt och ett totalpris hanterar din sändning. I priset ingår att vi hämtar sändningen, märker sändningen på GLA terminalen samt lämnar över den till flygbolaget. Allt till GLA:s ordinarie kvalitet och service.

Enkelt – Säkert – Prisvärt

Har ni några frågor eller vill ha mer information så står vi på GLA redo. För vi vill att du, som alltid, skall bli nöjdare. Och gladare.

Välkomna med era bokningar och förfrågningar på:
031-941256 eller glabilar@glagods.se

Med vänlig hälsning
Bo Lundberg
VD

Uppdaterad märkinstruktion 14 augusti, 2014

Under fliken ”Filer” finns blanketter för att underlätta kommunikation och samarbete mellan våra kunder och oss. Fr o m 14-08-14 är märkinstruktionen uppdaterad med ytterligare informationsrutor för att fungera bättre, även vid frakt med eAWB.

Uppdaterad Arbetsorder 15 maj, 2014

Vi har uppdaterat vår blankett ”Arbetsorder”, som du hittar under fliken ”Filer”. De tydligare namnen gör den lättare, för dig som kund, att fylla i och ska även bidra till enklare registrering på GLA.

Ny kontakt vid fel 4 september, 2013

För att få snabbare och säkrare hantering av reklamationer önskar vi att du fr o m 1/9 skickar reklamationer och information/ frågor i samband med dessa till claim@glagods.se  Använd gärna blankett ”Prel reklamation”, som du hittar under fliken ”Filer” , så får du säkert med all information.

29 april närmar sig 15 april, 2013

De nya reglerna kommer att påverka hela flödet, från avsändare till mottagare av godset. För att GLA´s del ska fungera så smidigt och snabbt som möjligt har vi jobbat med processen och ändrat i vårt flöde, både m a p på gods och dokument. Vi har också, ihop med vår samarbetspartner DGM, investerat i ny utrustning och stärkt vår personalstyrka. För att vi på GLA ska få möjlighet att ge bästa möjliga service krävs samarbete och ömsesidig förståelse. Specifik information skickas till respektive kund. Har du ytterligare frågor eller funderingar? Hör av dig till marie.larsson@glagods.se

Röntgens prestanda för standardhantering:

 • Maskinen kan lysa igenom 37mm stål
 • Max mått för kollit är 145 (b) x 180 (h) cm
 • Max längd för kollit är 400 cm
 • Maxvikt är 1000kg (kan ta mer beroende på hur fördelningen ligger på rullarna dock max 5000kg).

Känd Avsändare 28 september, 2012

Känd Avsändare – Known Consignor (KC)

Som bekant gäller sedan den 29 april 2012 nya regler för Känd Avsändare där Transportstyrelsen är ansvariga för godkännande av nya KC.  En känd avsändare måste vara godkänd av Transportstyrelsen senast den 29 april 2013.

Arbetet med certifieringen är idag i full gång. Det finns tretton stycken validerare som jobbar med företagen som vill bli KC.  Hittills är endast ett fåtal klara och hur många som är certifierade till den 29 april 2013 är svårt att sia om.  Det vi kan säga redan nu är att en mycket stor del av godset kommer bli föremål för säkerhetskontroll.  Detta kommer ge längre ledtider och ökande kostnader för de avsändare som inte är certifierade.

GLA arbetar ständigt för att förbättra servicen mot våra kunder men i detta fall ber vi också er att informera Era kunder så att så stor del av flygexporten från den 29 april 2013 kommer från kända avsändare.

Transportstyrelsen bjuder den 30 oktober in till en informationsträff som vänder sig till företag som har frågor om kravbilden för kända avsändare samt processen som kan leda till ett godkännande. Mer information finner Ni i länken här. http://www.transportstyrelsen.se/sv/Luftfart/Luftfartsskydd-security/Kand-avsandare-flygfrakt/

Har ni frågor eller behöver ytterligare information ber jag er kontakta mig.

Med vänlig hälsning/Kind regards

Stefan Elwe
Security/Claims

Address GLA Aircargo AB
P O Box 2010
SE-438 11 Landvetter

Phone    +46 31 941493
Mobil     +46 705 121320
Email      stefan.elwe@glagods.se

Trevlig sommar 18 juni, 2012

GLA önskar alla kunder en trevlig och skön sommar.