Känd Avsändare 28 september, 2012

Känd Avsändare – Known Consignor (KC)

Som bekant gäller sedan den 29 april 2012 nya regler för Känd Avsändare där Transportstyrelsen är ansvariga för godkännande av nya KC.  En känd avsändare måste vara godkänd av Transportstyrelsen senast den 29 april 2013.

Arbetet med certifieringen är idag i full gång. Det finns tretton stycken validerare som jobbar med företagen som vill bli KC.  Hittills är endast ett fåtal klara och hur många som är certifierade till den 29 april 2013 är svårt att sia om.  Det vi kan säga redan nu är att en mycket stor del av godset kommer bli föremål för säkerhetskontroll.  Detta kommer ge längre ledtider och ökande kostnader för de avsändare som inte är certifierade.

GLA arbetar ständigt för att förbättra servicen mot våra kunder men i detta fall ber vi också er att informera Era kunder så att så stor del av flygexporten från den 29 april 2013 kommer från kända avsändare.

Transportstyrelsen bjuder den 30 oktober in till en informationsträff som vänder sig till företag som har frågor om kravbilden för kända avsändare samt processen som kan leda till ett godkännande. Mer information finner Ni i länken här. http://www.transportstyrelsen.se/sv/Luftfart/Luftfartsskydd-security/Kand-avsandare-flygfrakt/

Har ni frågor eller behöver ytterligare information ber jag er kontakta mig.

Med vänlig hälsning/Kind regards

Stefan Elwe
Security/Claims

Address GLA Aircargo AB
P O Box 2010
SE-438 11 Landvetter

Phone    +46 31 941493
Mobil     +46 705 121320
Email      stefan.elwe@glagods.se