Uppdaterad märkinstruktion 14 augusti, 2014

Under fliken ”Filer” finns blanketter för att underlätta kommunikation och samarbete mellan våra kunder och oss. Fr o m 14-08-14 är märkinstruktionen uppdaterad med ytterligare informationsrutor för att fungera bättre, även vid frakt med eAWB.

Uppdaterad Arbetsorder 15 maj, 2014

Vi har uppdaterat vår blankett ”Arbetsorder”, som du hittar under fliken ”Filer”. De tydligare namnen gör den lättare, för dig som kund, att fylla i och ska även bidra till enklare registrering på GLA.

Ny kontakt vid fel 4 september, 2013

För att få snabbare och säkrare hantering av reklamationer önskar vi att du fr o m 1/9 skickar reklamationer och information/ frågor i samband med dessa till claim@glagods.se  Använd gärna blankett ”Prel reklamation”, som du hittar under fliken ”Filer” , så får du säkert med all information.

29 april närmar sig 15 april, 2013

De nya reglerna kommer att påverka hela flödet, från avsändare till mottagare av godset. För att GLA´s del ska fungera så smidigt och snabbt som möjligt har vi jobbat med processen och ändrat i vårt flöde, både m a p på gods och dokument. Vi har också, ihop med vår samarbetspartner DGM, investerat i ny utrustning och stärkt vår personalstyrka. För att vi på GLA ska få möjlighet att ge bästa möjliga service krävs samarbete och ömsesidig förståelse. Specifik information skickas till respektive kund. Har du ytterligare frågor eller funderingar? Hör av dig till marie.larsson@glagods.se

Röntgens prestanda för standardhantering:

  • Maskinen kan lysa igenom 37mm stål
  • Max mått för kollit är 145 (b) x 180 (h) cm
  • Max längd för kollit är 400 cm
  • Maxvikt är 1000kg (kan ta mer beroende på hur fördelningen ligger på rullarna dock max 5000kg).

Känd Avsändare 28 september, 2012

Känd Avsändare – Known Consignor (KC)

Som bekant gäller sedan den 29 april 2012 nya regler för Känd Avsändare där Transportstyrelsen är ansvariga för godkännande av nya KC.  En känd avsändare måste vara godkänd av Transportstyrelsen senast den 29 april 2013.

Arbetet med certifieringen är idag i full gång. Det finns tretton stycken validerare som jobbar med företagen som vill bli KC.  Hittills är endast ett fåtal klara och hur många som är certifierade till den 29 april 2013 är svårt att sia om.  Det vi kan säga redan nu är att en mycket stor del av godset kommer bli föremål för säkerhetskontroll.  Detta kommer ge längre ledtider och ökande kostnader för de avsändare som inte är certifierade.

GLA arbetar ständigt för att förbättra servicen mot våra kunder men i detta fall ber vi också er att informera Era kunder så att så stor del av flygexporten från den 29 april 2013 kommer från kända avsändare.

Transportstyrelsen bjuder den 30 oktober in till en informationsträff som vänder sig till företag som har frågor om kravbilden för kända avsändare samt processen som kan leda till ett godkännande. Mer information finner Ni i länken här. http://www.transportstyrelsen.se/sv/Luftfart/Luftfartsskydd-security/Kand-avsandare-flygfrakt/

Har ni frågor eller behöver ytterligare information ber jag er kontakta mig.

Med vänlig hälsning/Kind regards

Stefan Elwe
Security/Claims

Address GLA Aircargo AB
P O Box 2010
SE-438 11 Landvetter

Phone    +46 31 941493
Mobil     +46 705 121320
Email      stefan.elwe@glagods.se

Trevlig sommar 18 juni, 2012

GLA önskar alla kunder en trevlig och skön sommar.

Lufthansa väljer GLA 4 april, 2012

Vi välkomnar Lufthansa Cargo AG som ny flygbolagskund fr o m den 15 juni 2012. Vi ser framemot ett för båda parter givande samarbete.

Vår nya hemsida 10 februari, 2012

Välkommen till GLAs nya hemsida. Här hittar du allt du behöver veta om GLA.
Vi tar gärna emot frågor och feedback.