Planerat byte av telefonileverantör 8 februari, 2024

Bästa kund,

Vi vill informera om att ett byte av telefonileverantör är planerat den 5/3.

Viss störning i telefonin kan uppstå under dagen. Beräknad störning kommer vara i cirka 15 minuter, för närvarandre har vi inte exakt information om när detta kommer inträffa.

Om du upplever svårigheter att nå oss via telefonsamtal, vänligen använd vår mejl.