Med anledning av Corona viruset- covid-19 17 mars, 2020

När en smittsam sjukdom på kort tid drabbar många människor i ett land uppstår en epidemi. Om många smittas på samma gång kan det påverka hela samhället. Sprids smittan mellan flera länder kallas den pandemi. Pandemier brukar dyka upp några få gånger per århundrade.

Vi har alla ett gemensamt ansvar för beredskapen för att förhindra smitta, men du har också ett personligt ansvar. Du som anställd ska göra vad du kan för att skydda dig och dina närmaste samt övriga medmänniskor mot smitta.

Covid-19 ger symtom såsom problem med luftvägarna, hosta och feber och påminner om influensa.

Vilka åtgärder görs från GLA:s sida:

  • GLA följer Folkhälsomyndigheten rekommendationer som i dagsläget är;

Stanna hemma om du känner dig sjuk med snuva, hosta eller feber, även vid lindriga symptom.

Besök i sjukvården eller på äldreboenden som kan undvikas ska undvikas. Det är en skarp rekommendation och det gäller även dig som är frisk. Besök inte äldre släktingar i onödan, men ring gärna och fråga hur de mår.

Tvätta händerna med tvål och varmt vatten ofta.

Då många länder inför olika typer av restriktioner avråder Utrikesdepartementet från icke-nödvändiga resor till alla länder.

Allmänna sammankomster med över 50 personer är förbjudna

  • GLA förhåller sig till de res-råd och andra råd som Folkhälsomyndigheten och andra myndigheter fortlöpande kommer med.
  • GLA:s ledning följer dagligen upp det rådande läget och håller sig kontinuerligt uppdaterade för att på bästa sätt kunna skydda företagets personal och kunder.
  • GLA gör kontinuerliga riskbedömningar i det rådande läget, och kommer att fortlöpande anpassa åtgärder och riktlinjer baserat på den information vi får från våra myndigheter.
  • GLA utökar hygienrutiner i verksamheten – vad som gäller för respektive avdelning kommer ansvariga chefer att informera ytterligare om.

Vilka åtgärder behöver göras från personalens sida:

  • Stanna hemma om du är sjuk, eller visar symtom på smitta!
  • Tvätta händerna regelbundet och noggrant med tvål och vatten.
  • Tvätta alltid händerna före måltid samt när du befunnit dig i offentliga miljöer.
  • Hosta och nys i armvecket.
  • Undvik att röra dina ögon, din näsa och din mun när du befinner dig i offentliga miljöer.

Vid sjukfrånvaro:

Anmäl alltid sjukfrånvaro direkt. Är det sjukfrånvaro relaterad till Convid-19 meddela detta också. Det påverkar GLAs riskbedömning för verksamheten. Regeringen har beslutat ersätta individen för karensavdrag vilket innebär att GLA gör avdrag som vanligt och individen kommer att få söka ersättningen från Försäkringskassan.

 Mer information och råd kan du hitta här:

Folkhälsomyndigheten – (http://www.folkhalsomyndigheten.se)
Krisinformation – (http://www.krisinformation.se)
Myndigheten för Säkerhet- och beredskap – (http://www.msb.se)
Utrikesdepartementet – (http://www.ud.se)
1177 – (http://www.1177.se)