29 april närmar sig 15 april, 2013

De nya reglerna kommer att påverka hela flödet, från avsändare till mottagare av godset. För att GLA´s del ska fungera så smidigt och snabbt som möjligt har vi jobbat med processen och ändrat i vårt flöde, både m a p på gods och dokument. Vi har också, ihop med vår samarbetspartner DGM, investerat i ny utrustning och stärkt vår personalstyrka. För att vi på GLA ska få möjlighet att ge bästa möjliga service krävs samarbete och ömsesidig förståelse. Specifik information skickas till respektive kund. Har du ytterligare frågor eller funderingar? Hör av dig till marie.larsson@glagods.se

Röntgens prestanda för standardhantering:

  • Maskinen kan lysa igenom 37mm stål
  • Max mått för kollit är 145 (b) x 180 (h) cm
  • Max längd för kollit är 400 cm
  • Maxvikt är 1000kg (kan ta mer beroende på hur fördelningen ligger på rullarna dock max 5000kg).