kvaliteochmiljo

Hög precision och personligt bemötande

När det gäller flygtransporter får inget lämnas åt slumpen. GLAs kvalitetstänkande handlar om hur tjänsterna utförs.

Effektiv terminalhantering och distribution ställer stora krav på snabbhet och precision. Det är tillsammans med våra kunder som vi utvecklar och förbättrar vår kvalitet. GLA arbetar för att våra kunder skall få en snabb återkoppling. Allt ska ske korrekt, eventuella avvikelser ska omedelbart åtgärdas.

Vår miljö är viktig och vi arbetar med att reducera GLAs miljöpåverkan bl a genom att vi tar hänsyn till miljön när vi hanterar avfall och utsläpp.

Mitt bland alla processer, rutiner och kontroller finns människan. För GLA är det viktigt att vi och våra kunder har ett personligt förhållande som gör det gemensamma arbetet enklare, säkrare och roligare.