Om-GLA

Flygfrakt börjar och slutar på marken

Flygfrakt sker inte bara uppe i det blå. Hanteringen på marken är minst lika viktig. Genom hela transportkedjan krävs att din försändelse tas om hand på precis det sätt som du och godset kräver.

GLA har hanterat flygfrakt sedan 1976. Enorma volymer har under åren passerat vår terminal på Landvetter utanför Göteborg. När det gäller terminalhantering och distribution vet våra kunder att vi är både snabba och säkra.

Samtidigt som vi utrustar oss med den senaste tekniken upplever vi på GLA att människan är viktigare än någonsin. Kvalitet handlar ofta om hur väl kommunikationen mellan oss och kunden fungerar. Därför satsar vi mycket på att analysera och utveckla våra relationer.

GLAs tjänster bygger på lång erfarenhet och på köpet får du vår höga ambitionsnivå. Vi siktar mot himlen men står med fötterna på jorden.

Vår filosofi

GLA skall genom att arbeta efter våra värderingar, pålitliga, engagerade, nytänkande och välkomnande, vara den partner som våra kunder har som första val.

Våra tjänster

GLA erbjuder dig följande tjänster:

  • Speditörshantering där det bland annat ingår märkning, sortering, tullupplag samt lagring i kyl och frys.
  • Flygbolagshantering med bland annat cargo & mail-hantering, cargo screening, security processing med mera.
  • Distributionsnätverk över hela Västsverige med hämtning och lämning av gods.