Uppdaterad märkinstruktion

Under fliken ”Filer” finns blanketter för att underlätta kommunikation och samarbete mellan våra kunder och oss. Fr o m 14-08-14 är märkinstruktionen uppdaterad med ytterligare informationsrutor  för att fungera bättre, även vid frakt med eAWB.

Uppdaterad Arbetsorder

Vi har uppdaterat vår blankett ”Arbetsorder”, som du hittar under fliken ”Filer”. De tydligare namnen gör den lättare, för dig som kund, att fylla i och ska även bidra till enklare registrering på GLA.